Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 40

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi: idywidualnie dla każdego kursanta,program komput. Encyklopedia Ruchu Drogowego /wykład,pytania egzaminacyjnw,plac manewrowy/ oraz literatura
pyt.egzaminacyjne,kodeks ,znaki,pierwsz pomoc przedlekarska


Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 15 stanowiskami komputerowymi, w tym 15 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 15 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 15 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,